Shinjuku Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Saikyō Line,Kawagoe Line - Ōmiya,Kawagoe bound

11:07 Musashi-Urawa (Origin)

Saikyō Line,Kawagoe Line - Ōsaki bound

11:07 Shin-Kiba (Rapid)

Chūō Sōbu Local Line - Ochanomizu,Chiba bound

11:02 Chiba

Chūō Sōbu Local Line - Mitaka bound

11:01 Nakano

Chūō Main Line - Kōfu,Matsumoto bound

11:30 Matsumoto (Ltd Express,Azusa)

Chūō Rapid Line - Hachiōji,Ōtsuki bound

11:02 Ōme (Rapid)

Chūō Rapid Line - Tokyo bound

11:04 Tokyo (Rapid)

Shōnan–Shinjuku Line - Utsunomiya,Tōbu-Nikkō bound

11:10 Utsunomiya (Rapid)

Shōnan–Shinjuku Line - Yokohama,Ōfuna bound

11:11 Narita Airport (Ltd Express,Narita Express<Check dates>)

Yamanote Line - Ikebukuro,Ueno bound

11:04 Circle

Yamanote Line - Shibuya,Shinagawa bound

11:04 Circle

Narita Express - Narita Airport bound

11:11 Narita Airport (Ltd Express,Narita Express<Check dates>)

Narita Express - Ōmiya,Takao bound

11:43 Ikebukuro (Ltd Express,Narita Express<Check dates>)

Sōtetsu Direct Line - Sōtetsu bound

11:19 Ebina